Puppy - of beginnerscursus 

De puppycursus is voor puppy’s van 8 weken tot 6 maanden..


 

Tijdens de cursus gaat het om het opvoeden van de hond en het ontwikkelen van een goede band tussen baas en hond. Bij puppy's is socialisatie en contact met honden van verschillende rassen van hun eigen leeftijd extra belangrijk.

 

De puppycursus bestaat uit:

 

10 lessen van 60 minuten. Afsluitend met een examen.

Theorieboek

Een groep bestaat uit maximaal 6 combinaties

Prijs: € 120,-

 

Tijdens de cursus zal met de volgende oefeningen een start gemaakt worden:

 

Zit

Af

Aandacht (uw hond leert u aankijken op commando)

Wacht (uw hond leert op zijn plek blijven op commando)

Nee (uw hond leert iets niet meer te doen met een commando, zonder dat u boos hoeft te worden)

Spelen d.m.v. trekspel (de hond leert iets vast en los te laten op commando)

Wandelen zonder aan de lijn te trekken

Hier komen

Begroeten (de hond leert met vier poten op de grond te blijven staan, terwijl u beiden wordt begroet door een onbekende)

 

Ook leren we u in de les meteen hoe uw hond communiceert, denkt en leert.

 

Er is elke les genoeg gelegenheid voor vragen.

 

Doordat de oefeningen stapsgewijs aangeboden worden, zullen niet alle honden aan het eind van de cursus alle commando’s volledig beheersen. En dat geeft ook helemaal niks. Een vervolgcursus is raadzaam om de commando's verder te perfectioneren.

 

Meer informatie over de locatie en lestijden vindt u hier